SCORES / WYNIKI 2024

Social Dancer Final

6.04.2024 Dwór Artusa, godz. 20:00 Toruń

OŚWIADCZENIE

Podczas Gali Finałowej w Teatrze Baj Pomorski Komisja Skrutacyjna zebrała głosy Sędziów. Głosy podliczono prawidłowo, niemniej na skutek błędnej formuły programu Exel kolejność została pomylona. Ta pomyłka nie została przez Komisję na czas zauważona; odczytano wyniki zawierające błąd kolejności; po godzinie od zaistniałej sytuacji, kiedy zostały wydrukowane szczegółowe wyniki, zauważono błąd i natychmiast podjęto kroki naprawcze; podczas specjalnego zebrania Zawodników Dyrektor Zawodów ogłosił prawidłową kolejność i przeprosił za zaistniałą sytuację. Powiadomieni Zawodnicy przyjęli do wiadomości pomyłkę. Została ona także ogłoszona publicznie i skorygowana na trwającej Milondze Galowej. 

Cały zespół organizacyjny Zawodów raz jeszcze z całego serca przeprasza za błąd i obiecuje wprowadzić odpowiednie procedury celem uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości. 

STATEMENT

During the Final Gala at the Baj Pomorski Theater, the Nominating Committee collected the judges' votes. The votes were counted correctly, but due to an incorrect formula in the Excel program, the order was confused. This mistake was not noticed by the Commission in time; results containing a sequence error were read; one hour after the situation occurred, when detailed results were printed, the error was noticed and corrective steps were immediately taken; During a special meeting of the Competitors, the Competition Director announced the correct order and apologized for the situation. The notified Competitors acknowledged the error. It was also announced publicly and corrected at the ongoing Gala Milonga.

The entire organizing team of the Competition once again wholeheartedly apologizes for the error and promises to introduce appropriate procedures to avoid such events in the future.


W kategorii ESCENARIO wzięły udział dwie pary. Sędziowie zadecydowali, że głosować będą w uproszczony sposób, wskazując cyfrą 1 parę, która według nich powinna wygrać. Nie przyznawano punktacji szczegółowej jak przy pozostałych kategoriach.

Półfinały / Semi-Finals

6.04.2024 Dwór Artusa, godz. 20:00 Toruń

Eliminacje / Preliminaries

5.04.2024 Dwór Artusa, godz. 20:00 Toruń