ARCHIVE / ARCHIWUM: 2023 EDITION

MASTER CLASSES 

with Pancho Martinez Pey! Special seminary for teachers and most advanced dancers.

22/04/2023  Buenos Aires Club ul. Masztalarska 7

11:00 - 14:00 PART I

ADVANCED - “Recognition of the body axis, flexibility and body structure. Displacement of the weight of the body and the importance of our feet. From there how to Lead and Follow, creating the moves being in connection with our sensitivity” 

ZAAWANSOWANI – „Rozpoznanie osi ciała, elastyczności i struktury ciała. Przemieszczenie ciężaru ciała oraz ważność stóp. I jak stąd prowadzić i podążać, kreując ruch, będąc w kontakcie z naszą wrażliwością”.


23/04/2023  Buenos Aires Club ul. Masztalarska 7

11:00 - 14:00 PART II

ADVANCED - “Improvisation Class: mixing figures, the connection points into a figure. How to develop our dance on the floor, respecting circulation and without losing track of your surroundings” 

ZAAWANSOWANI – „Zajęcia z improwizacji: mieszanie figur, punkty kontaktu w figurach. Jak rozwijać nasz taniec na parkiecie, respektując ruch obrotowy oraz bez utraty orientacji w swoim otoczeniu”. 

TECHNIQUE SEMINAR

with Fatima Vitale. For Followers only. All levels.

22/04/2023 Buenos Aires Club ul. Masztalarska 7

14:00 - 17:00 PART I

23/04/2023  Buenos Aires Club ul. Masztalarska 7

14:00 - 17:00 PART II