ARCHIVE / ARCHIWUM: 2023 EDITION

SCORES / WYNIKI

PISTA FINAL 23.04.2023 AULA ARTIS

VALS FINAL 23.04.2023 AULA ARTIS

MILONGA FINAL 23.04.2023 AULA ARTIS

Artykuł 16
Procedura w przypadku remisu

 

Jeżeli dwie pary albo formacje  w  finale maja taką samą ilość punktów, to w celu wyłonienia zwycięzcy, postępuje się następująco:

odrzuca się najniższą i najwyższą ocenę i wylicza średnią z trzech pozostałych ocen sędziowskich,

bierze się pod uwagę dwie najwyższe noty  przyznane po zatańczonych „tandach”,

jeżeli w dalszym ciągu nie można wyłonić zwycięscy to bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskana ze wszystkich występów.


Article 16

Procedure in the event of a tie


If two pairs or formations in the final have the same number of points, the procedure for determining the winner is as follows:

the lowest and highest scores are discarded and the average of the three remaining judges' scores is calculated,

the two highest marks awarded after the danced "tandas" are taken into account,

if there is still no winner, the sum of the points obtained from all performances is taken into account.


ESCENARIO FINAL 22.04.2023 TEATR WIELKI

SEMI-FINALS (PÓŁFINAŁY) 22.04.2023 TEATR WIELKI

PRELIMINARIES (ELIMINACJE) 21.04.2023 DOM ŻOŁNIERZA